ZDARMA čistící sprej ke všem jídelním stolům!

Čistící sprej Majstrštych na dřevo

190 Kč 157 Kč bez DPH
Skladem

Přírodní čistící prostředek pro základní údržbu a péči o olejované a voskované povrchy ze dřeva s antistatickou přísadou. Při pravidelné aplikaci udržuje povrch dřeva jako nový a prodlužuje životnost povrchové úpravy. Zanechá příjemnou a dlouhotrvající vůni a pocit čistoty.

Návod na použití: na čištěný povrch nastříkejte přiměřené množství přípravku a suchým hadříkem vytřete do sucha. Vhodné na pravidelné používání.

Obsahuje: méně než 5% aniontových povrchově aktivních látek, méně než 5% neiontových povrchově aktivních látek, parfém.

Objem: 450 ml

Detailní informace

Detailní popis produktu

VAROVÁNÍ: H226: hořlavá kapalina a páry.

H319: způsobuje vážné podráždění očí.

P102: uchovávejte mimo dosah dětí.

P210: chraňte před teplem, horkými povrch, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P305+P351+P338 při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze snadno vyjmout. Pokračujte ve vyplachování.

P330+P313: přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Likvidace odpadu: PS01: odstraňte obal odložením do kontejneru určeného k ukládání odpadů z plastu.

Distributor: Majstrštych Design s.r.o.

Adresa: Horní Lhota 26E, 678 01 Blansko

Doplňkové parametry

Kategorie: Čistící prostředky
Záruka: 2 roky

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: